Emissieloos werken op natuurgebieden

Re-engineeren van vervuilende graafmachines tot schone elektrische graafmachines.

Sinds 2019 heeft Nederland te maken met de stikstofcrisis. Dit wordt veroorzaakt doordat het Nederlandse beleid op het gebied van stikstofuitstoot niet aan de Europese richtlijnen voldoet. Door deze constatering zijn in totaal meer dan 18.000 (woningbouw, natuurbouw of infrastructuur) projecten sindsdien geraakt of stilgelegd door de stikstofuitspraak. Daarnaast heeft Nederland ook te maken met een woningtekort van ongeveer 300.000 woningen. Dit in combinatie met de uitstooteisen en -beperkingen die worden opgelegd door de overheid maakt dat er innovatieve en milieuvriendelijke oplossingen gezocht moeten worden.

Volgens de huidige inzichten (TNO 2018 R10465) zijn mobiele werktuigen verantwoordelijk voor 9% van de CO₂-uitstoot van mobiele bronnen in Nederland. Het stationair draaien van werktuigen, met name graafmachines, verminderen de CO₂-uitstoot maar verhogen de NOx- uitstoot. In 2030 dient er in Nederland ten opzichte van 1990, 49% minder CO₂-uitstoot tot stand te komen en in 2050 is dit zelfs 95%. Vanuit de markt, overheid en maatschappij luidt de noodklok en is er behoefte aan milieuvriendelijke en schonere bouwwerkzaamheden waarbij zowel de stikstofuitstoot alsook het omgevingsgeluid geminimaliseerd. Het voldoen aan de strenge milieueisen is voor de meeste bouwbedrijven financieel niet haalbaar. Het aanschaffen van een waterstof aangedreven graafmachine kost ongeveer €650.000 tot €850.000. Dit is voor de meeste bouwbedrijven te kapitaalintensief en niet kostendekkend gezien 1) de productiviteit en 2) omdat aanvoer van groene waterstof voor schone graafmachines onder druk staat. Daarnaast zijn er nog veel graafmachines die nog maar een paar jaar geleden zijn aangeschaft en niet voldoen aan de hoogste emissienormen. Voor de meeste bouwbedrijven geldt dat een nieuw gekochte graafmachine over een periode van 6 jaar wordt afgeschreven.

Het consortium zal zich gaan richten op het re-engineeren van vervuilende graafmachines tot schone elektrische graafmachines opererend op waterstof. Hierbij richt het consortium zich zowel op de ontwikkel kant als de daadwerkelijke ombouw met een circulaire en economisch aantrekkelijke insteek. Het streven is om met de te ontwikkelen zero-emissie graafmachine, 0% CO₂-, NOx- en fijnstof uitstoot te realiseren. Tevens is het essentieel dat de continuïteit en de productiecapaciteit niet onder druk komen te staan.

De technologische en innovatieopgaven bestaan uit de synergie en afstemmingen van de waterstofaanvoer en de aansturing van de hydraulische systemen door de elektromotor. Daarnaast is het essentieel dat de gehele graafmachine volledig zelfvoorzienend is en dat de continuïteit van het gehele proces geborgen wordt middels een mobiele waterstofopslag- en laadinfrastructuur.