Emissieloos werken op natuurgebieden

Het project

De aanleiding van het project is de trage procesvoortgang waarin duurzame mobiele werktuigen, zowel technisch alsook economisch interessant zijn voor bouwbedrijven. Dit terwijl deze machines maar liefst verantwoordelijk zijn voor 9% van de CO₂-uitstoot van mobiele bronnen in Nederland.

Vanuit de markt, overheid en maatschappij luidt de noodklok en is er behoefte aan milieuvriendelijke en schonere bouwwerkzaamheden waarbij zowel de stikstof uitstoot alsook het omgevingsgeluid geminimaliseerd. Het voldoen aan de strenge milieueisen tegen een rendabele prijs is voor de meeste bouwbedrijven nog niet haalbaar. Daarnaast zijn er nog veel graafmachines die nog maar een paar jaar geleden zijn aangeschaft en niet voldoen aan  de snel veranderende emissienormen. Om het hoofd te bieden aan dit dringende vraagstuk wil het consortium een oplossing ontwikkelen en testen die de emissie van bestaande graafmachines volledig kan reduceren naar nul.

Het doel van het project bestaat dan ook uit het succesvol ontwikkelen van een modulair aandrijf- en energiebesparingsmodule om graafmachines te kunnen opwaarderen naar een duurzame zero-emissie (groene) waterstof aangedreven graafmachine, waarbij de continuïteit en de productiecapaciteit minimaal hetzelfde dienen te blijven in vergelijking met de huidige conventionele vervuilende graafmachines. Door middel van het eindproduct, de ECO-Excavator, kan er in de toekomst voldaan worden aan de steeds strenger wordende regelgeving en eisen vanuit de Nederlandse en Europese overheid. De ECO-Excavator dient volledig zelfvoorzienend te opereren, waarbij een mobiele waterstof infrastructuur voor de optimale waterstof toevoer dient te zorgen. Vergelijkbaar met de conventionele brandstoftoevoer bij de traditionele graafmachines. Met de ontwikkeling van een zero-emissie mobiele graafmachine, met als doel het reduceren van schadelijke uitstoot (CO, NOx en fijnstof) en omgevingsgeluid voor de bouwsector, sluit het project direct aan bij de doelstellingen van de DKTI.

De innovatie onderscheidt zich door: