Emissieloos werken op natuurgebieden

Investeerders

Van Beers Hoogeloon is een aannemingsbedrijf in de grond- weg-  en waterbouw. De laatste decennia heeft Van Beers Hoogeloon
zich vooral gespecialiseerd in natuur-, cultuurtechnische en waterbouwkundige projecten.

Wij streven naar het realiseren van  innovatieve projecten en proberen dit  zoveel mogelijk te doen met lokaal  aanwezige hulpbronnen.

Ook in samenwerking met scholen  in de omgeving en de universiteiten  voor studie opdrachten en projecten.

Waterstofopslag voor de zwaar  transport- en mobilliteitssector.

H2Storage wil jou helpen te  verduurzamen in de zwaar transport-  en mobiliteitssector. Dit doen we  door zware transportmiddelen te voorzien van waterstoftanks, appendages en meet- en  regeltechniek.

Partners