Emissieloos werken op natuurgebieden

Zero emissiE

100% Waterstof

het project

Het binnen 1 jaar ontwikkelen van een modulair aandrijf- en energiebesparingssysteem voor het opwaarderen  van traditionele graafmachines naar zero-emissie graafmachines aangedreven door (groene) waterstof. Dit in combinatie waarbij zowel de continuïteit als wel de productiecapaciteit minimaal hetzelfde dienen te blijven in vergelijking met conventionele vervuilende graafmachines. Het prototype is een graafmachine van 23 ton, genaamd CUSTA.

De innovatie onderscheidt zich door

Planning

Hoofdmijlpaal:
Het succesvol testen van de prototype testgraafmachine

Ontwikkelen en testen SR-motor

1

Integreren en testen batterijpack en waterstofstack

2

Ontwikkelen en testen koelsystemen

3

Ontwikkelen en testen energieterugwinning met boomcilindersysteem

4

Ontwikkelen en testen Energie terugwinnen uit zwenk-rem beweging

5

Ontwikkelen en testen Toerenkoppel regelsysteem

6

Ontwikkelen en testen hoge drukwaterstofopslagsysteem met een laagdruk brandstof-celaansluiting

Hoofdmijlpaal:
Testen ECO-Excavator

7

Ontwikkelen en testen waterstofopslagsysteem/tankstation

8

Behalen van positieve resultaten parktijktesten in het veld

9

positieve resultaten praktijktesten in het veld Kennisverspreiding en kennisdeling omtrent waterstof

10

Vooruitgang

februari 7, 2023
juli 27, 2022
juli 4, 2022
De 45 kW brandstofcel voor de Eco-Excavator is gereed. Afgelopen weken is er hard aan gewerkt om het systeem draaiend te…
https://player.vimeo.com/video/733997340Een hele dag graven zonder uitlaatgassen? Eerst zien, dan geloven!Tijdens het Zero Emissie-event Ecomobiel in oktober presenteren wij vol trots onze…
Accu op maat voor de Custa In aanloop naar de verdere ontwikkeling en bouw van de zero-emissie waterstof aangedreven graafmachine,…

Technologie

In Nederland is nog geen vergelijkbare techniek op de markt gebracht. Het consortium gaat een zero- emissie waterstof aangedreven graafmachine ontwikkelen die uniek is voor de markt en de emissiekringloop volledig sluit. Het gehele energiezuinige systeem dient eenvoudig te engineeren zijn binnen de bestaande graafmachines. De technische uitdaging wordt gevormd door het gehele systeem dusdanig in te richten, zodat de continuïteit en productiecapaciteit minimaal overeenkomend met de “vervuilende” graafmachines behaald kan worden.

Investeerders

Van Beers Hoogeloon

Van Beers Hoogeloon is een aannemingsbedrijf in de grond- weg en waterbouw. De laatste decennia heeft Van Beers Hoogeloon zich vooral gespecialiseerd in natuur-, cultuurtechnische en waterbouwkundige projecten..

HFX Research

Wij streven naar het realiseren van  innovatieve projecten en proberen dit  zoveel mogelijk te doen met lokaal  aanwezige hulpbronnen.

Ook in samenwerking met scholen  in de omgeving en de universiteiten  voor studie opdrachten en projecten

H2Storage

Waterstofopslag voor de zwaar  transport- en mobilliteitssector.

H2Storage wil jou helpen te  verduurzamen in de zwaar transport-  en mobiliteitssector. Dit doen we  door zware transportmiddelen te voorzien van waterstoftanks,  appendages en meet- en  regeltechniek.

Contactgegevens

Van Beers Hoogeloon
info@vanbeershoogeloon.nl

HFX-Research
info@hfx-research.com

H2Storage
info@h2storage.nl

Voor vragen rondom communicatie, events en promotie
info@eco-excavator.nl